De zilvermijn - Oplossing

 

Aangekomen bij de vermoedelijke schuilplaats waar Makya gevangen wordt gehouden gaan de indianen de zilvermijn in. In deze ware wirwar van gangenstelsels lopen ze eerst naar binnen totdat ze bij een lift komen. Deze lift brengt hen enkele tientallen meters naar beneden, waarna ze de lift uitstappen. De indianen zien allerlei tekeningen op de wand, maar ze kunnen niet te lang stil staan bij al deze kunst. Wapasha schijnt met zijn fakkel in het rond en ontdekt dat ze 2 kanten op kunnen, links en rechts. Na een kort overleg wordt besloten voor de eerste optie te gaan.

 

De gang voert hen enkele tientallen meters verder waarna er weer een kruising volgt. Rechtdoor loopt al vrij snel dood en van links naar rechts loopt er een spoor voor de mijnwagentjes bergopwaarts. De indianen besluiten het traject bergafwaarts te vervolgen, dieper de mijn in totdat ze uiteindelijk weer bij een lift komen. Deze lift brengt hen nog verder naar beneden, maar biedt slechts plaats aan één krijger. “Hoe diep is die mijn wel niet?!” denkt Wapasha nog bij zichzelf, maar uiteindelijk offert hij zich op om als enige door te gaan, niet wetende welke avonturen hem nog te wachten zouden staan. Met een diepe zucht vergezeld van de nodige zegeningen door zijn volk stapt Wapasha de lift in naar beneden. Eenmaal uit de lift besluit hij de gang op 3 uur te vervolgen en aan het eind staat waarrempel weer een lift, maar deze keer gaat de lift omhoog. Wanneer de lift tenslotte tot stilstand komt gelooft Wapasha zijn ogen niet... Daar zit de bloedmooie Makya, gevangen in een grote kooi die is afgesloten met een vreemd slot... Hij moet haar snel zien te bevrijden voordat zijn aanwezigheid wordt opgemerkt, maar hoe? Dan valt zijn oog plots op een tekst die op de muur van de cel staat geschreven.

 

Samenvattend: 

 

Beneden is duidelijk.

Daarna de eerste optie, dus links.

Daarna van links naar rechts een spoor bergopwaarts, maar de indianen gaan bergafwaarts dus naar links.

Daarna een lift verder naar beneden.

Daarna de gang op 3 uur, oftewel naar rechts.

Tenslotte de ligt omhoog.

 

Oplossing: Beneden, links, links, beneden, rechts, omhoog