Het kasteel

Los de puzzel op en vul hieronder het gevonden woord in: